Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

 

На основу члана 91. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласника РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја, доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Упис године: 3300 динара - уплаћује се при упису за ванредно школовање, доквалификацију и преквалификацију, и то за сваки разред посебно.

Обнова године: 1100 динара - односи се на ученике који нису у тој школској години положили све испите из I, II, III или IV разреда, па те испите преносе за наредну школску годину.

Испит без писменог дела: 650 динара - сви испити који немају писмени део полагања.

Испит са писменим делом: 750 динара - српски језик и књижевност, страни језици (енглески, руски, француски, немачки, латински) и математика.

Испит из предмета ПРАКТИЧНА НАСТАВА: 1000 динара - за све образовне профиле III и IV степена стручне спреме.

Час консултативне наставе (консултације): 90 динара.

МАТУРСКИ ИСПИТ: 2300 динара - за образовне профиле у четворогодишњем трајању, IV степен стручне спреме (пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар и техничар пољопривредне технике).

ЗАВРШНИ ИСПИТ: 1850 динара - за образовне профиле у трогодишњем трајању, III степен стручне спреме (пољопривредни произвођач, произвођач прехрамбених производа, пекар, руковалац-механичар пољопривредне технике).

 

Жиро рачун за уплату је: 840-810666-17

 

Рокови за полагање ванредних испита су: октобарски, децембарски, фебруарски, априлски и августовски.

Пријављивање испита се обавља у канцеларији код секретара школе, и то у првој недељи октобра, децембра, фебруара, априла и трећа недеља августа.

Друга недеља предвиђена је за консултације ванредних ученика са предметним наставницима.

Уколико се деси да се у првој недељи ових месеци предвиђених за полагање, пријављивање испита поклопи са неким празником или слично, ученици ће бити благовремено обавештени о промени датума за пријављивање, као и за полагање.

Полагање ванредних испита почиње у другој половини октобра, децембра, фебруара, априла и маја. Ванредни ученик је дужан да на време пријави испите, и са собом донесе признаницу о уплати испита.

Ванредни ученик у једном испитном року може да пријави и полаже највише 5 испита.

Распоред полагања испита се прави након прикупљених пријава испита и ванредни ученик се може информисати већ у другој недељи октобра, децембра, фебруара, априла и маја о томе када који испит полаже.

Рокови за полагање матурских и завршних испита ванредних ученика су: мартовски, јунски и августовски (матурски испит се односи на ученике који завршавају смер са IV степеном стручне спреме, а завршни испит са III степеном).

Пријављивање ових испита се обавља у првој недељи марта и јуна, а за августовски рок у другој половини августа. Полагање почиње у другој недељи марта и јуна, а у августу на крају месеца.

Све информације у вези ванредних испита и полагања истих могу се добити путем телефона на број 027/331-213, facebook страници школе, путем maila на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или лично доћи у школу.

Промотивни видео

Erasmus+ Programme