Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 УТОРАК, 17.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Руски језик

12:00

I разред - 2

III разред - 2

М.Миладиновић, С.Радуловић, Н.Ивановић

 

СРЕДА, 18.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Географија

8:15

I разред - 1

В.Илић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Екологија и заштита животне средине

9:30

III разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Биологија

9:30

I разред - 2

II разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Социологија са правима грађана

10:15

III разред - 1

IV разред - 1

С.Коцић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Грађанско васпитање

10:15

I разред - 3

II разред - 3

III разред -2

С.Коцић, Н.Ивановић, М.Најдановић

 

ЧЕТВРТАК, 19.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Мотори и трактори (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 1

II разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Пољопривредне машине (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 1

II разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Пољопривредна техника (Пољопривредни техничар)

9:00

I разред - 2

II разред - 1

III разред - 2

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Оправка и одржавање пољопривредне технике (Р.М.П.Т.)

9:00

II разред - 2

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Хидраулика и пнеуматика (Р.М.П.Т.)

9:00

II разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Експлоатација пољопривредних машина  (Р.М.П.Т.)

9:00

III разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Професионална пракса (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 1

II разред - 2

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Хемија

9:00

II разред - 1

А.Младеновић, Б.Лазић, М.Јовановић

Физичка хемија

9:00

III разред - 1

Б.Лазић, А.Младеновић, М.Јовановић

Физичко васпитање

10:00

I разред - 1

III разред - 1

Р.Ивановић, С.Станојевић, Н.Ивановић

Историја

10:00

I разред - 1

Р.Ивановић, С.Станојевић, Н.Ивановић

Физика

10:10

I разред - 3

II разред - 1

С.Цветковић, А.Младеновић, Н.Ивановић

Математика

11:00

I разред - 2

III разред - 7

В.Миленковић, И.Вељковић, М.Најдановић

 

ПЕТАК, 20.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Основи пољопривредне производње (Р.М.П.Т.)

9:05

II разред - 2

III разред - 3

Г.Ђорђевић, Т.Илић, М.Стојановић

Биљна производња (Пољопривредни техничар)

9:05

II разред - 1

III разред - 1

Г.Ђорђевић, Т.Илић, М.Стојановић

Пчеларство

9:05

III разред - 1

Г.Ђорђевић, Т.Илић, М.Стојановић

 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 23.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Латински језик

8:00

I разред - 3

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Француски језик

8:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Oснови прехрембене технологије

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технолошке операције

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија кондиторских производа

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија безалкохолних пића

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Кварење и конзервисање

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Производња пецива и колача

9:00

III разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Тржиште и промет пекарских производа

9:00

III разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Предузетништво

9:00

III разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија пекарства

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија млека

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија мeса

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Енглески језик

12:00

I разред - 1

II разред - 1

III разред - 3

Н.Ивановић, С.Радуловић, Н.Ивановић

 

УТОРАК, 24.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Сточарство са исхраном

9:00

I разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Породиљство

9:00

III разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Болести животиња

9:00

III разред - 1

IV разред - 1

А.Раичевић, М.Костић, Н.Божић, А.Антоловић

Oснови хирургије

9:00

IV разред - 1

Н.Божић, М.Костић, А.Раичевић

 

СРЕДА, 25.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Заштита биља

9:00

I разред - 1

II разред - 1

III разред - 2

M.Стојановић, Т.Илић, П.Милосављевић

Педологија и агрохемија

9:00

I разред - 1

Т.Илић, М.Стојановић, П.Милосављевић

Предузетништво

9:00

III разред - 1

IV разред - 1

Т.Илић, М.Стојановић, П.Милосављевић

Аграрни туризам

9:00

III разред - 2

П.Милосављевић, Д.Марковић, Д.Стојановић, В.Стојановић

Професионална пракса (Пољопривредни техничар)

9:00

I разред - 1

II разред - 1

П.Милосављевић, Д.Марковић, Д.Стојановић, В.Стојановић

 

ЧЕТВРТАК, 26.04.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и број кандидата

Комисија

Верска настава

8:00

I разред - 1

III разред - 3

С.Стајковић, В.Топаловић, М.Владимировић

Српски језик и књижевност

10:15

I разред - 3

III разред - 7

IV разред - 1

С.Стајковић, В.Топаловић, М.Владимировић

 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Небојша Бјелић