Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

Током четворогодишњег школовања стичу се теоретска и практична знања о производњи цветног и дендро материјала, подизању и одржавању окућница, зелених површина и аранжирању биљног материјалаза разне прилике. Своја достигнућа ученици могу да покажу на републичким такмичењима, смотрама, сајмовима и изложбама

Програм се остварује у школи, школским радионицама, врту, пластеницима и у природи.

Школа је предвидела обиласке реномираних произвођача и дитрибутера цвећа и дендроматеријала.

Ако си заљубљеник у природу, а уз то си и креативан, ово је прави образовни профил за тебе.

Садржаји опште образовних предмета омогућавају широк избор могућих студијских програма, након матурирања, у струци и ван ње. 

Програм стручних предмета усклађен је са оним који примењују земље препознатљиве по хортикултури (Холандија, Швајцарска, Француска)

Руковалац- механичар пољопривредних машина је специјалозовано занимање за руковање и одржавање пољопривредне технике.

Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији који организује и контролише рад линије за производњу, машине и уређаје или обавља лабораторијска испитивања сировина и производа.

У току школовања изучава се више различитих технологија: воћа, поврћа, кондиторских производа, млека, меса, шећера, тестенина.

Након завршетка овог образовног профила ученици могу уписати велики број факултета или радити у лабораторијама предузећа која се баве производњом прехрамбених производа, затим воћем, поврћем и њиховим прерађевинама, месом и месним прерађевинама, млеком и млечним прерађевинама, производима од брашна, кондиторским произвдоима, соковима.

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

 

 

Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Социологија са правима грађена

 

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

Социологија са правима грађена

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети

Исхрана људи

1

 

 

 

Технике рада у лабораторији

6

 

 

 

Физика

2

 2

 

 

Хемија

5

5

 

 

Аналитичка хемија

 

3

 

 

Основи прехрамбене технологије*

 

4

 

 

 

Технологија воде*

 

 

 

Технолошке операције

 

5

 

Ензимологија

 

 

1

 

Физичка хемија

 

 

4

 

Микробиологија

 

 

4

 

Изборна технологија

 

 

5

10

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

 

 

 

5

Предузетништво

 

 

 

2

За пекаре ће увек бити посла. Уколико упишете овај образовни профил научићете да правите све врсте пекарских производа: разне врсте пецива (кифле, кроасани, пице, ђевреци, бурек), колача (ванилице, штрудле, медењаци), хлеб. Након завршетка овог образовног профила може се запослити или наставити школовање за прехранбеног техничара.

 

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

 Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

2

2

 

Страни језик I

2

2

1

 

Физичко васпитање

2

2

2

 

Математика

2

2

1

 

Историја

2

 

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Географија

1

 

1

 

Екологија и заштита животне средине

2

 

1

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети

Физика

2

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Исхрана људи

1

 

 

 

Операције и мерења у пекарству

3

 

 

 

Сировине у пекарству

4

 

 

 

Производња хлеба

 

3

 

 

Здравствена безбедност хране

 

3

 

 

Објекти и опрема у пекарству

 

2

 

 

Производња пецива, колача и тестенина

 

 

3

 

Тржиште и промет пекарских производа

 

 

5

 

Предузетништво

 

 

2

 

За оне који воле животиње.

Након завршетка овог образовног профила ученици ће бити оспособљени за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња  на терену и у ветеринарској амбуланти.

Као ветеринарски техничари могу радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама, царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Имају одличну основу за уписивање Ветеринарског, Медицинског или Пољопривредног факултета, али се могу уписати и на све друге факултете природних и друштвених смерова.

 

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

 

 

 Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Латински језик

1

 

 

 

Физика

2

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети

Анатомија и физиологија

5

 

 

 

Сточарство са исхраном

4

 

 

 

Фармакологија

 

3

 

 

Патологија

 

2

 

 

Хигијена и нега животиња

 

3

 

 

Епизоотиологија

 

4

 

 

Породиљство

 

 

5

 

Болести животиња

 

 

8

5

Основи хирургије

 

 

 

5

Предузетништво

     

2