Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Бјелић Небојша

директор школе

Најдановић Мића

педагог школе

Ивановић Небојша

библиотекар

Стајковић Славица

проф. српског језика и књижевности

Топаловић Весна

проф. српског језика и књижевности

Владимировић Миљана

проф. српског језика и књижевности

Ивановић Наташа

проф. енглеског језика

Радуловић Смиљана

проф. енглеског језика

Митровић Маја

проф. латинског језика

Миленковић Вукадин

проф. математике

Вељковић Иван

проф. математике

Јовановић Вања

проф. географије

Трифуновић Златко

проф. историје

Спасић Весна

проф. биологије

Лазић Бранимир

проф. хемије

Младеновић Анђела

проф. хемије

Цветковић Сузана

проф. физике

Коцић Славица

проф. социологије

Ивановић Радољуб

проф. физичког васпитања

Вељковић Владимир

проф. физичког васпитања

Митровић Дејан

проф. рачунарства и информатике

Митровић Зоран

проф. рачунарства и информатике

Ђорђевић Зоран

проф. грађанског васпитања

Јовановић Даниел

наставник верске наставе

Илић Танкосава

проф. педологије и агрохемије

Татић Бранислав

проф. сточарске производње

Марковић Даница

проф. повртарства

Милосављевић Петар

проф. повртарства

Стојановић Милијана

проф. заштите биља

Стојановић Владимир

проф.пољопривредне технике

Михајловић Витомир

проф. пољопривредне технике

Ђорђевић Горан

проф. биљне производње

Крсмановић Слободан

проф. пчеларства и наводњавања

Ерић Иван

проф. пољопривредне технике

Павловић Горан

проф. пољопривредне технике

Стојановић Дејан

проф. сточарске производње

Максимовић Младен

проф. сточарске производње

Антоловић Ана

проф. ветеринарске групе предмета

Костић Младен

проф. ветеринарске групе предмета

Раичевић Анђелка

проф. ветеринарске групе предмета

Божић Небојша

проф. ветеринарске групе предмета

Костић Слађана

проф. прехрамбене групе предмета

Радичевић Данијела

проф. прехрамбене групе предмета

Симоновић Марица

проф. прехрамбене групе предмета

Ђокић Милица

проф. прехрамбене групе предмета

Ранђеловић Татјана

проф. прехрамбене групе предмета

Радоњић Слађана

проф. прехрамбене групе предмета

Миленковић Зоран

проф. прехрамбене групе предмета

 

 ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Костић Срђан

секретар школе

Јовановић Славица

координатор финансијских и рачуноводствених послова

Митровић Мирослав

организатор практичне наставе

Зотовић Радосав

помоћни наставник

Коматина Весна

помоћни наставник

Стојановић Звонко

помоћни наставник

Ковачевић Марија

помоћни наставник

Миљковић Иван

финансијско-админстративни сарадник

Кнежевић Војин

магационер

Раденковић Миодраг

домар/мајстор одржавања

Стојановић Славиша

домар/мајстор одржавања

Стојковић Зоран

технички помоћни радник

Грујичић Миша

руковалац пољопривредне механизације

Јовић Војкан

руковалац пољопривредне механизације

Арсић Снежана

радник на одржавању хигијене

Миловановић Оливера

радник на одржавању хигијене

Белић Љиљана

радник на одржавању хигијене

Ђорђевић Милан

радник на одржавању хигијене

Радњић Небојша

радник на одржавању хигијене

Стошић Дејан

радник на одржавању хигијене

Ђорђевић Јасмина

технички помоћни радник

Стајковић Мирослав

технички помоћни радник

 

 

 

Промотивни видео

Erasmus+ Programme