Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

Бјелић Небојша

директор школе

Најдановић Мића

педагог школе

Ивановић Небојша

библиотекар

Стојановић Владимир

организатор практичне наставе

Стајковић Славица

проф. српског језика и књижевности

Топаловић Весна

проф. српског језика и књижевности

Владимировић Миљана

проф. српског језика и књижевности

Ивановић Наташа

проф. енглеског језика

Радуловић Смиљана

проф. енглеског језика

Мартиновић Милован

проф. руског језика

Митровић Маја

проф. латинског језика

Миленковић Вукадин

проф. математике

Вељковић Иван

проф. математика

Тодоровић Бојана

проф. математика

Јовановић Вања

проф. географије

Трифуновић Златко

проф. историје

Спасић Весна

проф. биологије

Лазић Бранимир

проф. хемије

Утвић Драган

проф. хемије

Младеновић Анђела

проф. хемије

Утвић Марија

проф. физике

Цветковић Славица

проф. физике

Коцић Славица

проф. социологије

Ивановић Радољуб

проф. физичког васпитања

Владимировић Живан

проф. физичког васпитања

Дељанин Катарина

проф. рачунарства и информатике

Митровић Дејан

проф. рачунарства и информатике

Благојевић Владан

проф. рачунарства и информатике

Ђорђевић Зоран

проф. грађанског васпитања

Јовановић Даниел

наставник верске наставе

Илић Танкосава

проф. педологије и агрохемије

Татић Бранислав

проф. сточарске производње

Симић Даница

проф. повртарства

Милосављевић Петар

проф. повртарства

Стојановић Милијана

проф. заштите биља

Ђорђевић Горан

проф. биљне производње

Крсмановић Слободан

проф. пчеларства и наводњавања

Мрваљевић Радомир

проф. пољопривредне технике

Павловић Горан

проф. пољопривредне технике

Митровић Мирослав

проф. пољопривредне технике

Стојановић Дејан

проф. сточарске производње

Ристић Слободан

проф. биљне производње

Антоловић Ана

проф. ветеринарске групе предмета

Костић Младен

проф. ветеринарске групе предмета

Раичевић Анђелка

проф. ветеринарске групе предмета

Божић Небојша

проф. ветеринарске групе предмета

Костић Слађана

проф. прехрамбене групе предмета

Радичевић Данијела

проф. прехрамбене групе предмета

Симоновић Марица

проф. прехрамбене групе предмета

Ђокић Милица

проф. прехрамбене групе предмета

Ранђеловић Татјана

проф. прехрамбене групе предмета

Радоњић Слађана

проф. прехрамбене групе предмета

Миленковић Зоран

проф. прехрамбене групе предмета

 

 ПОМОЋНИ НАСТАВНИЦИ И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 2015/2016.

 

Костић Срђан

секретар школе

Јовановић Славица

руководилац рачуноводства

Зотовић Радосав

помоћни наставник

Коматина Весна

помоћни наставник

Стојановић Звонко

помоћни наставник

Ковачевић Марија

помоћни наставник

Миљковић Иван

административно-финансијски радник

Кнежевић Војин

економ-магационер

Раденковић Миодраг

домар школе

Јовановић Зоран

ложач

Стојковић Зоран

радник на одражавању

Грујичић Миша

руковалац пољопривредном механизацијом

Јовић Војкан

руковалац пољопривредне механизације

Арсић Снежана

спремачица

Миловановић Оливера

спремачица

Белић Љиљана

спремачица

Ђорђевић Милан

спремач

Радњић Небојша

спремач

Стошић Дејан

спремач