Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

Ученици смера "Пољопривредни техничар" у II години, у оквиру редовне наставе из пољопривредне технике, обављаће обуку вожње трактора. Након завршене обуку могу полагати возачки испит пред предметним професорима у школи. 

Ученици који полажу возачки испит добијају уверење о положеном возачком испиту на основу којег МУП Прокупље издаје возачку дозволу категорије М и Ф. Положени испит важи и за добијање Б категорије.

Настава, обука вожње и возачки испит су бесплатни за све редовне ученике.

План и програм општеобразовних предмета (српски језик, страни језик, математика, информатика...) јединствен је за све средње стручне школе и омогућава упис на бројне високе школе и факултете.

Од другог до четвртог разреда, слушају се изборне технологије из струке (воћарство, виноградарство, ратарство, повртарство, цвећарство, сточарство и пчеларство) чиме се заокружују теоретска и практична знања из области у исто школској години.

План и програм садржајно су усаглашени са оним који се примењује у земљама Европске уније. 

Будући ученици стичу најшире знање из области пољопривредне производње, заштите биља, пољопривредне технике које омогућава самостално бављење агрибизнисом, трговину репроматеријалом (ђубриво, семе, пестициди, пољомеханизација, резервни делови, потрошни материјал).

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

  

 

 

Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

 

2

2

Историја

2

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Латински језик

1

 

 

 

Физика

2

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Хемија

3

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

2

 

 

 

 

Стручни предмети

Педологија и агрохемија

3

 

 

 

Заштита биља

2

 2

 2

 

Пољопривредна техника

2

4

4

4

Биљна производња 1

 

7

7

 

Наводњавање

 

 

2

 

Сточарска производња

 

 

 

7

Предузетништво

 

 

 

Професионална пракса