Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

Током четворогодишњег школовања стичу се теоретска и практична знања о производњи цветног и дендро материјала, подизању и одржавању окућница, зелених површина и аранжирању биљног материјалаза разне прилике. Своја достигнућа ученици могу да покажу на републичким такмичењима, смотрама, сајмовима и изложбама

Програм се остварује у школи, школским радионицама, врту, пластеницима и у природи.

Школа је предвидела обиласке реномираних произвођача и дитрибутера цвећа и дендроматеријала.

Ако си заљубљеник у природу, а уз то си и креативан, ово је прави образовни профил за тебе.

Садржаји опште образовних предмета омогућавају широк избор могућих студијских програма, након матурирања, у струци и ван ње. 

Програм стручних предмета усклађен је са оним који примењују земље препознатљиве по хортикултури (Холандија, Швајцарска, Француска)

Промотивни видео

Erasmus+ Programme