Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији који организује и контролише рад линије за производњу, машине и уређаје или обавља лабораторијска испитивања сировина и производа.

У току школовања изучава се више различитих технологија: воћа, поврћа, кондиторских производа, млека, меса, шећера, тестенина.

Након завршетка овог образовног профила ученици могу уписати велики број факултета или радити у лабораторијама предузећа која се баве производњом прехрамбених производа, затим воћем, поврћем и њиховим прерађевинама, месом и месним прерађевинама, млеком и млечним прерађевинама, производима од брашна, кондиторским произвдоима, соковима.

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

 

 

Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Социологија са правима грађена

 

 

 

 

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

Социологија са правима грађена

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети

Исхрана људи

1

 

 

 

Технике рада у лабораторији

6

 

 

 

Физика

2

 2

 

 

Хемија

5

5

 

 

Аналитичка хемија

 

3

 

 

Основи прехрамбене технологије*

 

4

 

 

 

Технологија воде*

 

 

 

Технолошке операције

 

5

 

Ензимологија

 

 

1

 

Физичка хемија

 

 

4

 

Микробиологија

 

 

4

 

Изборна технологија

 

 

5

10

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

 

 

 

5

Предузетништво

 

 

 

2

Промотивни видео

Erasmus+ Programme