Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

За оне који воле животиње.

Након завршетка овог образовног профила ученици ће бити оспособљени за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња  на терену и у ветеринарској амбуланти.

Као ветеринарски техничари могу радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама, царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Имају одличну основу за уписивање Ветеринарског, Медицинског или Пољопривредног факултета, али се могу уписати и на све друге факултете природних и друштвених смерова.

 

 

Предмети

Разреди са недељним бројем часова

Први

Други

Трећи

Четврти

 

 

 

 

 

 

 Општи предмети

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Историја

2

 

 

 

Латински језик

1

 

 

 

Физика

2

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети

Анатомија и физиологија

5

 

 

 

Сточарство са исхраном

4

 

 

 

Фармакологија

 

3

 

 

Патологија

 

2

 

 

Хигијена и нега животиња

 

3

 

 

Епизоотиологија

 

4

 

 

Породиљство

 

 

5

 

Болести животиња

 

 

8

5

Основи хирургије

 

 

 

5

Предузетништво

     

2

 

Промотивни видео

Erasmus+ Programme