Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 

ЧЕТВРТАК, 19.10.2017.                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Хемија

9:00

I разред - 1

II разред - 1

А.Младеновић, Б.Лазић, М.Јовановић

Физичка хемија

9:00

IV разред - 1

А.Младеновић, Б.Лазић, М.Јовановић

Социологија са правима грађана

9:25

III разред - 3

IV разред - 2

С.Коцић, Н.Ивановић, М.Најдановић

Грађанско васпитање

9:25

I разред - 2

IV разред - 2

С.Коцић, Н.Ивановић, М.Најдановић

Историја

10:00

I разред - 2

Г.Павловић, М.Митровић, Н.Ивановић

Физика

10:10

I разред - 3

С.Цветковић, А.Младеновић, Н.Ивановић

 

ПОНЕДЕЉАК, 23.10.2017.                                                                                                                                                                                            

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Исхрана људи

9:00

I разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија кондиторских производа

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Кварење и конзервисање

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Историја пиварства

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија прераде воћа и поврћа

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија вина, винских и воћних дестилата

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Прехрамбена технологија (стари програм)

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Машине и апарати са аутоматиком

(стари програм)

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Испитивање намирница (стари програм)

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Практична настава (стари програм)

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Исхрана људи

9:00

I разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Oперације и мерења у пекарству

9:00

I разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Сировине у пекарству

9:00

I разред - 2

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Производња хлеба

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Припрема топлих посластица

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Производња пецива, колача и тестенина

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Тржиште и промет пекарских производа

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Предузетништво

9:00

II разред - 1

Т.Ранђеловић, М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, З.Миленковић

Латински језик

12:00

I разред - 1

М.Митровић, Н.Ивановић, С.Радуловић

  

УТОРАК, 24.10.2017.                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Верска настава

8:15

I разред - 2

II разред - 1

III разред - 1

Д.Митровић, В.Благојевић, Н.Ивановић

Анатомија и физиологија

9:00

I разред - 2

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић, Д.Стојановић

Сточарство са исхраном

9:00

I разред - 2

Д.Стојановић, М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Фармакологија

9:00

II разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Зоохигијена

9:00

II разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Породиљство

9:00

III разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Болести животиња

9:00

III разред - 1

IV разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Основи хирургије

9:00

IV разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Хигијена намирница животињског порекла

9:00

IV разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Предузетништво

9:00

IV разред - 1

М.Стојановић, М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Професионална пракса (Ветеринарски техничар)

9:00

I разред - 2

III разреда - 1

М.Костић, Д.Стојановић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Рачунарство и информатика

9:25

I разред - 3

Д.Митровић, В.Благојевић, Н.Ивановић

Руски језик

12:00

I разред - 1

II разред - 1

III разред - 1

IV разред - 1

М.Миладиновић,

 

СРЕДА, 25.10.2017.                                                                                                                                                                                              

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Аграрна географија

8:15

II разред - 1

В.Илић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Пољопривредна техника

9:00

IV разред - 1

В.Стојановић, Д.Стојановић, П.Милосављевић

Сточарска производња

9:00

IV разред - 1

Д.Стојановић, В.Стојановић, П.Милосављевић

Аграрни туризам

9:00

IV разред - 1

П.Милосављевић, Д.Стојановић, В.Стојановић

Екологија и заштита животне средине

9:30

I разред - 1

III разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Биологија

9:30

I разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

 

ЧЕТВРТАК, 27.10.2017.                                                                                                                                                                                              

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Српски језик и књижевност

10:15

I разред - 1

II разред - 1

III разред - 2

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Математика

11:00

I разред - 2

II разред - 3

III разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

 

 ЧЕТВРТАК, 2.11.2017.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Мотори и трактори (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 4

II разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Пољопривредне машине (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 4

II разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Основи пољопривредне технике (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 4

II разред - 2

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Оправка и одржавање пољопривредне технике (Р.М.П.Т.)

9:00

II разред - 4

III разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, М.Митровић

Експлоатација пољопривредних машина  (Р.М.П.Т.)

9:00

III разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, М.Митровић

Техничко цртање (Р.М.П.Т.)

9:00

II разред - 2

М.Митровић, Г.Павловић, И.Ерић

Хидраулика и пнеуматика (Р.М.П.Т.)

9:00

II разред - 2

М.Митровић, Г.Павловић, И.Ерић

Професионална пракса (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 1

II разред - 3

Г.Павловић, И.Ерић, М.Митровић

Пољопривредне машине (Т.П.Т.)

9:00

IV разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Менаџмент и експлоатација пољопривредних машина (Т.П.Т.)

9:00

IV разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Аутоматизација пољопривредне механизације (Т.П.Т.)

9:00

IV разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Практична настава (Т.П.Т.)

9:00

IV разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

 

 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Небојша Бјелић