Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 05.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Технологија воде

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија кондиторских производа

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Кварење и конзервисање

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технолошке операције

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија млинарства

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Eнзимологија

9:00

III разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Контрола квалитета прехрамбених производа

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Технологија прераде воћа и поврћа

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Прехрамбена технологија

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Машине и апарати са аутоматиком

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Испитивање намирница

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Практична настава (Прехрамбени техничар)

9:00

IV разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Енглески језик

12:00

II разред - 1

IV разред - 1

Н.Ивановић, С.Радуловић, Н.Ивановић

 

 

УТОРАК, 06.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Рачунарство и информатика

9:25

I разред - 4

Д.Митровић, В.Благојевић, Н.Ивановић

Руски језик

12:00

I разред - 1

II разред - 1

III разред - 1

М.Миладиновић, С.Радуловић, Н.Ивановић

 

 

СРЕДА, 07.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Географија

8:15

III разред - 2

В.Илић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Географија хране

8:15

III разред - 1

В.Илић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Екологија и заштита животне средине

9:30

I разред - 4

III разред - 6

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Биологија

9:30

I разред - 4

II разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Микробиологија

9:30

III разред - 1

В.Спасић, А.Раичевић, М.Најдановић

Социологија са правима грађана

10:15

III разред - 4

IV разред - 1

С.Коцић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Грађанско васпитање

10:15

I разред - 2

II разред - 2

III разред -2

IV разред - 1

С.Коцић, Н.Ивановић, М.Најдановић

 

 

ПЕТАК, 09.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Основи пољопривредне производње (Р.М.П.Т.)

9:05

I разред - 1

III разред - 3

Г.Ђорђевић, Т.Илић, М.Стојановић

Биљна производња (Пољопривредни техничар)

9:05

II разред - 2

Г.Ђорђевић, Т.Илић, М.Стојановић

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 12.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Латински језик

8:00

I разред - 4

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Исхрана људи

9:00

I разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Сировине у пекарству

9:00

I разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Операције и мерења у пекарству

9:00

I разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Опрема и објекти у пекарству

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Припрема топлих посластица

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

Здравствена безбедност хране

9:00

II разред - 1

М.Ђокић, С.Костић, Д.Радичевић, Т.Ранђеловић, З.Миленковић

 

 

УТОРАК, 13.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Анатомија и физиологија

9:00

I разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Патологија

9:00

II разред - 1

М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

Eпизоотиологија

9:00

II разред - 1

А.Раичевић, М.Костић, Н.Божић, А.Антоловић

Фармакологија

9:00

II разред - 1

А.Антоловић, М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић

Хигијена и нега животиња

9:00

II разред - 1

Д.Стојановић, М.Костић, А.Раичевић, Н.Божић

Болести животиња

9:00

IV разред - 2

Н.Божић, М.Костић, А.Раичевић

Oснови хирургије

9:00

IV разред - 2

Н.Божић, М.Костић, А.Раичевић

Хигијена намирница животињског порекла

9:00

IV разред - 1

А.Раичевић, Н.Божић, М.Костић

Професионална пракса (Ветеринарски техничар)

9:00

I разред - 1

II разреда - 2

М.Костић, Д.Стојановић, А.Раичевић, Н.Божић, А.Антоловић

 

 

СРЕДА, 14.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Заштита биља

9:00

I разред - 4

II разред - 2

M.Стојановић, Т.Илић, П.Милосављевић

Педологија и агрохемија

9:00

I разред - 5

Т.Илић, М.Стојановић, П.Милосављевић

Предузетништво

9:00

III разред - 2

IV разред - 3

Т.Илић, М.Стојановић, П.Милосављевић

Повртарство

9:00

II разред - 2

П.Милосављевић, Д.Марковић, Д.Стојановић, В.Стојановић

Аграрни туризам

9:00

III разред - 2

П.Милосављевић, Д.Марковић, Д.Стојановић, В.Стојановић

Професионална пракса (Пољопривредни техничар)

9:00

I разред - 1

II разред - 1

П.Милосављевић, Д.Марковић, Д.Стојановић, В.Стојановић

  

 

ЧЕТВРТАК, 15.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Мотори и трактори (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 3

II разред - 1

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Пољопривредне машине (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 3

II разред - 1

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Основи пољопривредне технике (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 2

Г.Павловић, В.Михајловић, И.Ерић, М.Митровић

Оправка и одржавање пољопривредне технике (Р.М.П.Т.)

9:00

III разред - 4

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Експлоатација пољопривредних машина  (Р.М.П.Т.)

9:00

III разред - 3

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Професионална пракса (Р.М.П.Т.)

9:00

I разред - 3

Г.Павловић, И.Ерић, В.Михајловић, М.Митровић

Хемија

9:00

I разред - 1

II разред - 2

А.Младеновић, Б.Лазић, М.Јовановић

Аналитичка хемија

9:00

II разред - 1

А.Младеновић, Б.Лазић, М.Јовановић

Tехнике рада у лабораторији

9:00

I разред - 1

Б.Лазић, А.Младеновић, М.Јовановић

Физичка хемија

9:00

IV разред - 1

Б.Лазић, А.Младеновић, М.Јовановић

Рачунања у хемији

9:00

IV разред - 1

Б.Лазић, А.Младеновић, М.Јовановић

Историја

10:00

I разред - 3

З.Трифуновић, М.Најдановић, Н.Ивановић

Физичко васпитање

10:00

I разред - 1

II разред - 1

IV разред - 1

Р.Ивановић, С.Станојевић, Н.Ивановић

Изабрани спорт (изборни)

10:00

II разред - 2

Р.Ивановић, С.Станојевић, Н.Ивановић

Физика

10:10

I разред - 6

С.Цветковић, А.Младеновић, Н.Ивановић

 

 

ЧЕТВРТАК, 22.03.2018.

                                                                                                                                                                                               

Предмет

Време полагања

Разред и

број кандидата

Комисија

Српски језик и књижевност

10:15

I разред - 2

II разред - 4

III разред - 2

IV разред - 1

С.Стајковић, В.Топаловић, М.Владимировић

Математика

11:00

I разред - 2

II разред - 4

III разред - 1

IV разред - 1

В.Миленковић, И.Вељковић, М.Најдановић

  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Небојша Бјелић