Print

Učenički klub - izgradnja, adaptacija i opremanje

 

Novo lice pekarske radionice škole "Radoš Jovanović Selja" 

Rekonstrukcija podova škole "Radoš Jovanović Selja" 

Instalacija protiv požarne zaštite u školi "Radoš Jovanović Selja"

Rekonstrukcija nastavničke zbornice škole "Radoš Jovanović Selja"

Rekonstrukcija sanitarnih prostorija škole "Radoš Jovanović Selja"

Rekonstrukcija krovova pomoćnih zgrada škole "Radoš Jovanović Selja"

.

Rekonstrukcija fasade škole "Radoš Jovanović Selja"